Informacje
2017-06-12 05:29:57

IBAF na Europejskim Kongresie Finansowym

Karolina Palimąka i Angelika Gumieniak stażystki w Instytucie Badań i Analiz Finansowych, zostały przyjęte do grona blisko 100 najbardziej aktywnych studentów z Polski, którzy po postępowaniu rekrutacyjnym zostały członkami Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Opiekę merytoryczną nad studentkami sprawują pracownicy naukowi Instytutu Badań i Analiz Finansowych (IBAF) dr Tomasz Skica oraz dr Jacek Rodzinka. 

 
Akademia EKF to zdaniem pracowników Gdańskiej Akademii Bankowej – inicjatorów kongresu, „głos młodych” w prestiżowym projekcie naukowym prowadzonym we współpracy z wieloma instytucjami partnerskimi. Głównym celem projektu jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski oraz Unii Europejskiej, a produktem wieńczącym coroczny kongres są rekomendacje, studia, ekspertyzy dotyczące wdrażania proponowanych i dyskutowanych w trakcie sesji rozwiązań. 
 
Akademia EFC to inicjatywa kierowana do ambitnych studentów i absolwentów, którzy wyróżniają się nie tylko wynikami ze studiów, ale również aktywnością i zaangażowaniem naukowym. Jej głównym celem jest motywacja i inspiracja do aktywnego kształtowania kariery zawodowej, przy jednoczesnym budowaniu świadomości uczestników Kongresu oraz samych członków Akademii, że rozwijanie indywidualnych kompetencji przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego kraju oraz Europy. Celem Akademii EFC jest także umożliwienie jej uczestnikom kontaktu z potencjalnymi pracodawcami reprezentującymi szerokie spektrum instytucji związanych ze środowiskiem finansowym. 
 
Jedną z wielu korzyści, jakie daje Akademia jest udział w Europejskim Kongresie Finansowym, który w tym roku odbył się w dniach 5-7 czerwca 2017 roku. Głównym obszarem tematycznym tegorocznego wydarzenia były zagadnienia dotyczące kapitału, podatków oraz międzynarodowej solidarności. Nie zabrakło również innych aktualnych tematów gospodarczych tak z obszaru Polski jak i całej Europy. 
 
Karolina Palimąka oraz Angelika Gumieniak to stypendystki MNiSW. Aktywnie uczestniczą w życiu uczelni, w tym w pracach m. in. Koła Naukowego FLOW Bankowość & Inwestycje & Ubezpieczenia. Od kilku lat aktywnie współpracują z IBAF, są inicjatorkami wielu wydarzeń naukowych i około naukowych przy IBAF w tym warsztatów, konkursów, seminariów i spotkań otwartych kierowanych do studentów, jak również uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obie studentki uczestniczyły w wielu konferencjach naukowych, a na swoim koncie mają bogaty zbiór publikacji naukowych z obszaru ekonomii uzupełnionych o udział w projektach badawczych i opracowaniach komercyjnych realizowanych przez pracowników IBAF. 
 
Ich starania, zaangażowanie i dotychczasowa aktywność zostały docenione przez komisję rekrutującą do Akademii już po raz trzeci. Udział w tym wydarzeniu z pewnością jest dla studentek wielkim doświadczeniem i zaowocuje on w przyszłości równie interesującymi inicjatywami.
 

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl