Informacje
2017-12-07 08:40:18

IBAF na GEG 2017

W dniach 23-24 października 2017 roku odbyła się piąta edycja konferencji naukowej pn. “Global Economy and Governance - Challenges in Turbulent Era (GEG 2017)”, podczas której zostały przedstawione wyniki badań pracowników IBAF, dr Tomasza Skicy i mgr Małgorzaty Leśniowskiej-Gontarz, wykonane we współpracy z dr Teresą Mroczek. Podczas konferencji zaprezentowano rezultaty  badań łączących problematykę ekonomii oraz przedsiębiorczości w ochronie zdrowia z zastosowaniem metod drążenia danych oraz technik uczenia maszynowego. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Wydział Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

 
Zachęcamy do zapoznania się w wynikami prac badawczych pracowników IBAF na portalu www.researchgate.net.

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl