Informacje
2017-06-14 12:27:48

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja”

 W dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania miała miejsce konferencja pt. „Finansjalizacja – nowe tendencje i kierunki rozwoju”, podczas której poruszano zagadnienia dotyczące finansów w kontekście współczesnych problemów i międzynarodowych trendów. Uczestnikami konferencji byli ekonomiści reprezentujący ośrodki badawcze z Polski oraz całego świata, m.in. z: Włoch, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Szwajcarii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ponadto, swoje wystąpienie pt. Algorytmizacja zarządzania środkami publicznymi wygłosił prof. WSIiZ dr Wojciech Misiąg – Dyrektor Generalny IBAF. 

Finansjalizacja, to międzynarodowa konferencja naukowa, którą po raz drugi zorganizowała Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, we współpracy z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Znaczącą rolę przy organizacji wydarzenia odegrali pracownicy IBAF, członkowie Komitetu Organizacyjnego, a także studenci Koła Naukowego FLOW, którzy również zaangażowali się w pomoc przy organizacji konferencji. Ostatnim wspólnym akcentem było objęcie przez czasopismo naukowe „e-Finanse” patronatu medialnego nad konferencją. 
W wydarzeniu uczestniczyło około 70 osób z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, w tym: prof. Charles Whalen, University of Buffalo; prof. Jan Toporowski oraz prof. Anastasia Nesvetailova z University of London; prof. Malcolm Sawyer, University Of Leeds; prof. Noemi Levy, University of Mexico; prof. Trevor Evans, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin; prof. Alessandro Vercelli, University of Siena; prof. Dembiński z Universite de Firbourg; prof. Monika Marcinkowska z Uniwersytetu Łódzkiego; prof. Jan Szambelańczyk i prof. Marek Ratajczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.. 
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, a także Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. Konferencja została objęta honorowym patronatem Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.
 

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl