Informacje
2017-12-07 08:39:20

Jakość funkcjonowania podmiotów leczniczych w opinii pracowników IBAF

W dniu 14 listopada 2017 r. odbyła się w Szkole Głównej Handlowej konferencja naukowa pt. „Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne i prawne” z udziałem praktyków, w której udział wzięli pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych, dr Joanna Podgórska i mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz przedstawiając referat pn. "Jakościowy wymiar funkcjonowania podmiotów leczniczych". Celem konferencji było zainicjowanie dyskusji na temat bieżących problemów ekonomicznych i prawnych dotyczących ochrony zdrowia w Polsce. Konferencja była okazją do wspólnego spotkania przedstawicieli nauk ekonomicznych i prawnych oraz praktyków życia gospodarczego, zajmujących się analizą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl