Informacje
2017-08-01 11:11:44

Międzynarodowa sieć naukowa

Instytut Badań i Analiz Finansowych zainicjował kolejne przedsięwzięcie naukowo-badawcze, polegające na utworzeniu sieci skupiającej jednostki naukowe z różnych krajów Europy m.in.: Wielkiej Brytanii, Słowacji oraz Bośni i Hercegowiny. Wniosek o utworzenie sieci naukowej pn. The Regional Studies Association Research Network on Local Policy Instruments Supporting Entrepreneurship został złożony do międzynarodowego stowarzyszenia Regional Studies Association w ramach programu RSA Research Network Grant.

Celem utworzonej sieci jest prowadzenie wspólnych badań naukowych, organizacja seminariów prezentujących realizowane badania, jak również wymiana poglądów w zakresie instrumentalizacji wspierania przedsiębiorczości.

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl