Informacje
2017-06-23 11:07:03

Ogólnopolskie spotkanie koordynatorów Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

 W dniach 20-21 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, które zostało połączone z I Ogólnopolską Konferencją Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego pt. „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”. W tym samym dniu miała również miejsce Uroczysta Gala z okazji 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z.o.o. i Fundacji Warszawski Instytut Bankowości działające przy Związku Banków Polskich. W obu wydarzeniach uczestniczyła p. Karolina Palimąka, pracownik IBAF, która koordynuję współpracę między Instytutem i WSIiZ a wykładowcami Programu NZB. 

W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Podczas konferencji przedstawiono plany działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji, zmian w zakresie wymaganych przez sektor finansowy kompetencji oraz założenia badań pt. „Bilans Kapitału Ludzkiego” dotyczących prognoz przyszłych potrzeb kompetencyjnych sektora finansów. Natomiast na spotkaniu koordynatorów przedstawiono założenia nowych propozycji współpracy w ramach projektu NZB. 
 

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl