Informacje
2017-10-12 11:24:30

Seminarium PSUS wrzesień 2017

W dniach 25-26 września 2017 r. w Mrągowie odbyła się XXVII Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego (PSUS), pt. „Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego.

 
Agenda konferencji obejmowała prelekcje z m.in. następujących obszarów tematycznych: dochody ludności aktywnej zawodowo, fundusze i rezerwy kapitałowe, koncentracja strumieni pieniężnych w funduszach ubezpieczeń społecznych, rozwój bazy ekonomicznej ubezpieczeń społecznych.
 
W konferencji obok przedstawicieli ośrodków naukowych, takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Szkoła Główna Handlowa wziął udział ekspert IBAF, dr Jacek Rodzinka."

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl