Informacje
2018-01-30 10:55:51

Seminarium naukowe nt. klasyfikacji COFOG

W dniu 19 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku Seminarium u Ekonomistów. Seminarium poświęcone zostało klasyfikacji rodzajów działalności w polskim sektorze finansów publicznych (SFP). W trakcie spotkania zaprezentowano strukturę obecnej klasyfikacji budżetowej w sektorze, wskazując na związane z nią niedoskonałości, a następnie zaprezentowano klasyfikację COFOG uwzględniającą przełożenie tradycyjnej klasyfikacji budżetowej na układ wydatków według tytułów ekonomicznych. Seminarium było okazją do dyskusji na temat ewidencji operacji finansowych w systemie finansów publicznych, rozbieżności pomiędzy systemami ESA2010 oraz GFS, a także możliwości zaimplementowania w miejsce obecnej klasyfikacji budżetowej systemu COFOG.

 

   

 

   

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl