Informacje
2017-10-10 10:17:10

Seminarium u Ekonomistów inicjujące rok akademicki 2017-18

W dniu 5 października 2017 roku odbyło się pierwsze w tym roku akademickim seminarium organizowane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych przy współpracy z Katedrą Finansów WSIiZ w ramach stałego cyklu pt. „Seminaria u ekonomistów”. Głównym celem wydarzenia było podsumowanie wyników projektu pt. „Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/01022.
 
Agenda spotkania obejmowała następujące wystąpienia: lokalne czynniki wsparcia przedsiębiorczości (prof. nadzw dr hab. Tomasz Mickiewicz), zróżnicowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorczości z uwagi na kryterium rodzaju gminy (dr Tomasz Skica), czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej na przykładzie gmin o najwyższym poziomie przedsiębiorczości (dr Jacek Rodzinka) oraz wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego - rola kapitału społecznego (dr Elżbieta Inglot-Brzęk).
 
W seminarium wzięli udział m.in. Prorektor ds. Nauki WSIiZ, prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ oraz Katedr: Finansów, Ekonomii, Zarządzania, a także Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii WSIiZ, jak również zaproszeni goście zewnętrzni (m.in. Prodziekan ds. Badań Naukowych i Rozwoju Wydziału Ekonomii UR, dr Małgorzata Wosiek) oraz studenci KN FLOW Bankowość & Inwestycje & Ubezpieczenia.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl