Informacje
2018-07-07 07:12:41

Warsztaty ACCA Train the Academics

15 czerwca br. w Warszawie odbyły się warsztaty ACCA Train the Academics, które były skierowane do kadry akademickiej zaangażowanej w prowadzenie zajęć w ramach Akredytowanych Programów ACCA na uczelniach w Polsce. W spotkaniu wzięło udział 30 przedstawicieli wiodących ekonomicznych uczelni w Polsce, w tym pracownik WSIiZ w Rzeszowie. Celem spotkania było zapoznanie nauczycieli akademickich ze specyfiką egzaminów ACCA (struktura egzaminów, obszary podlegające egzaminowaniu i ocenie) oraz zaprezentowanie najważniejszych zmian w przyszłej ofercie ACCA. Drugą część stanowiły warsztaty - skuteczne opracowywanie zadań egzaminacyjnych (case studies), ich rozwiązywanie oraz ocenianie.

 
 
Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ pracuje nad ofertą studiów podyplomowych pod szyldem ACCA, których celem będzie wspieranie rozwoju studentów poprzez ułatwienie możliwości uzyskania prestiżowej kwalifikacji zawodowej. Uruchomienie studiów zaplanowane zostało na wiosnę 2019. Uzyskanie dyplomu będzie pierwszym ważnym krokiem w drodze do członkostwa w organizacji. Więcej informacji o kwalifikacji ACCA na stronie ACCA Polska.

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl