Informacje
2017-03-30 10:22:19

Warsztaty Capital Challenge

W dniu 29 marca 2017 roku w Laboratorium Finansowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbyły się warsztaty skierowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów różnych kierunków pt. „Capital Challenge”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Koło Naukowe FLOW Bankowość & Inwestycje & Ubezpieczenia oraz Instytut Badań i Analiz Finansowych w ramach projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi. Młodzież uczestnicząca w warsztatach pod okiem trenerów – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz IBAF miała możliwość zdobycia umiejętności z zakresu inwestowania oraz działania rynków kapitałowych. Warsztaty zostały podzielone na 2 bloki: (1) warsztaty z zakresu inwestycji na rynku kapitałowym w tym wybranych instrumentów dostępnych na GPW w Warszawie, a także sposobów zawierania transakcji związanych z kontraktami terminowymi z wykorzystaniem platformy inwestycyjnej GPW oraz (2) warsztaty związane z tematyką analizy technicznej. Całość została zakończona konkursem obejmującym tematykę poruszaną podczas warsztatów.

 

Warsztaty cieszyły się dużym uznaniem zarówno wśród uczestników, jak i opiekunów a ich efektem były m.in. deklaracje GPW o współpracy z Uczelnią i Instytutem w realizacji podobnych projektów edukacyjnych.

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl