Informacje
2017-05-09 08:35:42

Warsztaty na temat oceny zdolności kredytowej

W dniu 8 maja 2017 roku odbyły się warsztaty na temat oceny zdolności kredytowej klientów, które poprowadziły Panie: Monika Sołek – Dyrektor Regionu, Bank BGŻ Paribas oraz Agnieszka Bugaj - Dyrektor Oddziału, Bank BGŻ Paribas. Zrealizowane warsztaty były kolejnym wydarzeniem z cyklu spotkań organizowanych przez Instytut Badań i Analiz Finansowych poświęconych edukacji finansowej. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zdobycia wiedzy wprost od praktyków, specjalistów z zakresu bankowości i finansów.  

Warsztaty były skierowane do studentów drugiego oraz trzeciego roku licencjackich studiów ekonomicznych, a w programie warsztatów znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: wymogi formalne konieczne do ubiegania się o kredyt gotówkowy,      wymagane dokumenty, zasady oceny zdolności kredytowej i wyznaczania kwoty kredytu gotówkowego, zasady oceny zdolności przy kredycie hipotecznym. Studenci pod okiem prowadzących, mogli samodzielnie dokonać oceny zdolności kredytowej przy wykorzystaniu metody studium przypadku. Warsztaty spotkały się z szerokim zainteresowaniem, przyczyniając się do podniesienia umiejętności praktycznych uczestników warsztatów.

 

 

 

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl