Informacje
2017-10-06 10:45:33

Workshop i Seminarium Naukowe w Estonii

W dniach 27-29 września 2017 roku, pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych (dr Tomasz Skica oraz dr Jacek Rodzinka), uczestniczyli w wymianie naukowej w Uniwersytecie w Tartu (południowa Estonia). W trakcie kilkudniowej wizyty odbyły się m.in. seminarium naukowe, warsztaty, a także wizyty studyjne w Idealab oraz Spark (demo-center). Integralną częścią pobytu w Tartu był cykl zajęć wykładowych zrealizowanych dla studentów z Estonii.

 
W zorganizowanym polsko-estońskim seminarium naukowym na temat przedsiębiorczości udział wzięli m.in. Prof. Tõnis Mets, dr Marge Täks, dr Mervi Raudsaar, a także Leeni Uba. Zorganizowany workshop stanowił uzupełnienie seminarium i został on poświęcony badaniom nad przedsiębiorczością, edukacją i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży akademickiej, a także ekonomice przedsiębiorczości. W trakcie warsztatu i seminarium naukowcy wymienili doświadczenia w zakresie metod edukacji przedsiębiorczości, stymulant aktywności gospodarczej w obu krajach, a także barier jej rozwoju. Warsztat i seminarium zakończyła dyskusja nad możliwościami współpracy naukowo-badawczej między IBAF w Rzeszowie, a School of Economics and Business Administration (SEBA) w Tartu, z udziałem m.in. dr Jaan Masso, Prof. Viktor Trasberg oraz dr Elina Kallas.

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl