Informacje
2017-04-10 10:26:38

Współpraca z Comenius University in Bratislava

Instytut Badań i Analiz Finansowych nawiązał współpracę z Katedrą Strategii i Przedsiębiorczości oraz Katedrą Ekonomii i Finansów funkcjonujących na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Partnerstwo dotyczy współpracy w dziedzinie prac naukowych, a także projektów badawczych. W portfolio przedsięwzięć naukowo-badawczych, w które zaangażowani są pracownicy Katedry Strategii i Przedsiębiorczości znajduje się m.in. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) międzynarodowy projekt badawczy dedykowany przedsiębiorczości. Pracownicy Katedry Strategii i Przedsiębiorczości zaangażowani są również w implementację wiedzy do praktyki gospodarczej czego przykładem jest współpraca ze Słowacją Agencją Biznesu, jak również zaangażowanie w takie projekty jak RubixLab. 

 
http://www.fm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-projekty-granty-a-spolupraca/
 

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl