Informacje
2016-10-19 02:40:39
Książka współautorstwa eksperta IBAF
Ukazała się książka „Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego”. Stanowi ona interesującą diagnozę przedsiębiorczości na poziomie podregionów.
2016-10-05 11:17:31
Seminarium u Ekonomistów X 2016
W dniu 30 września 2016 roku odbyło się kolejne seminarium organizowane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych w ramach cyklu Seminaria u ekonomistów.
2016-09-30 04:04:16
Debata z cyklu Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności
19 września 2016 roku miała miejsce organizowana przez podkarpacki oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych debata z cyklu „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.
2016-09-30 03:59:49
Ogólnokrajowa XXVI Konferencja Naukowa PSUS
W dniach 15-16 września w Złotym Potoku k. Częstochowy odbyła się ogólnokrajowa XXVI Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.
2016-09-30 03:57:17
IBAF partnerem InternetBeta
Instytut Badań i Analiz Finansowych był po raz czwarty partnerem Konferencji InternetBeta 2016, która odbyła się w dniach 14-16 września 2016 roku w kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej koło Rzeszowa.
2016-09-07 08:41:31
Youth exchange Lunch with Media
5 students from University of Information Technology and Management have participated in youth exchange “Lunch with Media” in 13-20th of August, 2016.
2016-09-07 11:15:44
IBAF partnerem medialnym Konferencji InternetBeta 2016
Instytut Badań i Analiz Finansowych już po raz czwarty został partnerem Konferencji InternetBeta 2016 odbywającej się w dniach 14-16 września 2016 roku w kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej koło Rzeszowa.
2016-07-29 02:48:56
Raport Polska Wschodnia. Konkurencyjność i rozwój
Zachęcamy do zapoznania się z raportem pt. „Polska Wschodnia. Konkurencyjność i rozwój” będącej wspólnym przedsięwzięciem Katedry Makroekonomii (mgr Ruslan Harasym i dr Robert Pater) oraz Katedry Finansów i IBAF (dr Tomasz Skica).
2016-07-27 07:03:11
Unowocześnienie i umiędzynarodowienie e-Finansów
Wniosek o dofinansowanie działalność wydawniczej FKI „e-Finanse” w ramach finansowania zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał finansowanie na lata 2016/2017.
2016-07-24 12:18:20
Podsumowanie webinariów inwestycyjnych
IBAF oraz Katedra Finansów WSIiZ zakończyły trwający przez cały semestr letni roku akademickiego 2015/2016 cykl webinariów poświęconych tematyce inwestycyjnej.

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl