• Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego - podsumowanie 2019
  Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego - podsumowanie 2019
  Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego - podsumowanie 2019 roku, prognozy na 2020, indeks i ranking jakości życia w województwie...
 • 	 Raport końcowy z konferencji International Science Exploration Event
  Raport końcowy z konferencji International Science Exploration Event
  Raport końcowy z konferencji International Science Exploration Event   Zobacz Raport
 • Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego - raport przedstawiony podczas seminarium samorządowego 13 XII 2019.
  Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego - raport przedstawiony podczas seminarium samorządowego 13 XII 2019.
  Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego - raport przedstawiony podczas seminarium samorządowego 13 XII 2019.   zobacz raport
 • Opinia o ustawie budżetowej na rok 2020
  Opinia o ustawie budżetowej na rok 2020
  Opinia o ustawie budżetowej na rok 2020   zobacz raport
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego Stan obecny, zagrożenia, rekomendacje
  Finanse jednostek samorządu terytorialnego Stan obecny, zagrożenia, rekomendacje
  Finanse jednostek samorządu terytorialnego Stan obecny, zagrożenia, rekomendacje   zobacz raport
 • Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego - raport przedstawiony podczas seminarium samorządowego 27 IX 2019.
  Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego - raport przedstawiony podczas seminarium samorządowego 27 IX 2019.
  Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego - raport przedstawiony podczas seminarium samorządowego 27 IX 2019.   zobacz raport
 • Abstrakty wystąpień z Międzynarodowego Seminarium Naukowego Entrepreneurship and Development from Regional Perspective. Exchange of Academic Experiences among Erasmus+ Programme Countries.
  Abstrakty wystąpień z Międzynarodowego Seminarium Naukowego Entrepreneurship and Development from Regional Perspective. Exchange of Academic Experiences among Erasmus+ Programme Countries.
  Abstrakty wystąpień z Międzynarodowego Seminarium Naukowego Entrepreneurship and Development from Regional Perspective. Exchange of Academic...
 • Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, J., Misiąg, W., Rodzinka, J., Skica, T., Tomalak, M., Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów, 2017
  Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, J., Misiąg, W., Rodzinka, J., Skica, T., Tomalak, M., Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów, 2017
  Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, J., Misiąg, W., Rodzinka, J., Skica, T., Tomalak, M., Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia...
 • Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości - Prezentacja wyników projektu badawczego NCN
  Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości - Prezentacja wyników projektu badawczego NCN
  Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości - Prezentacja wyników projektu badawczego NCN   zobacz raport
 • Polska Wschodnia. Konkurencyjność i rozwój
  Polska Wschodnia. Konkurencyjność i rozwój
  Polska Wschodnia. Konkurencyjność i rozwój   zobacz raport
 • Algorytmy podziału środków publicznych
  Algorytmy podziału środków publicznych
  Algorytmy podziału środków publicznych   zobacz raport
 • Finanse samorządowe po 25 latach – stan i rekomendacje
  Finanse samorządowe po 25 latach – stan i rekomendacje
  Finanse samorządowe po 25 latach – stan i rekomendacje   zobacz raport
 • Założenia reformy finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie
  Założenia reformy finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie
  Założenia reformy finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie   zobacz raport
 • Wiedza Finansowa Studentów
  Wiedza Finansowa Studentów
  Wiedza Finansowa Studentów   zobacz raport
 • Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia
  Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia
  Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy...
 • Finansowanie w służbie zdrowia
  Finansowanie w służbie zdrowia
  Finansowanie w służbie zdrowia   zobacz raport
 • Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego
  Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego
  Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego   zobacz raport
 • Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy
  Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy
  Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy   zobacz raport
A A A

Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego - podsumowanie 2019 roku, prognozy na 2020, indeks i ranking jakości życia w województwie podkarpackim.

 

Zobacz Raport