Informacje
2018-05-21 02:07:11

Majowe Seminarium u Ekonomistów

Instytut Badań i Analiz Finansowych we współpracy z Katedrą Finansów WSIiZ w dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 9:30 w sali RA21 organizują spotkanie naukowe w ramach cyklu „Seminaria u Ekonomistów” poświęcone problematyce prognozowania upadłości przedsiębiorstw.

 
 
Tematem majowego seminarium prowadzonego przez mgr Ulyanę Dzyuma-Zaremba będzie „Ocena skuteczności podejść metodologicznych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w świetle koncepcji badań autorskich”. Celem seminarium jest przedstawienie problemu badawczego sformułowanego w ramach pracy doktorskiej, prezentacja opracowanej metodologii autorskiej oraz sformułowanych celów badawczych.
 
Seminarium zakończy podsumowanie oraz dyskusja na przedstawiony temat.

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl