Informacje
2018-04-25 05:22:38

Warsztaty z zakresu opodatkowania działalności gospodarczej

W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyły się warsztaty podatkowe zorganizowane przez Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Izbę Administracji Skarbowej. Warsztaty dedykowane były studentom ostatniego roku studiów magisterskich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się nie tylko ze specyfiką form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, lecz również porównania opłacalności fiskalnej poszczególnych form opodatkowania w różnych wariantach działalności gospodarczej. Warsztaty pozwoliły tym samym na zwiększenie świadomości finansowej w obszarze podatków, a także związanych z nimi obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach.

 

  

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl