Informacje
2017-06-14 12:27:48
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finansjalizacja”
W dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania miała miejsce konferencja pt. „Finansjalizacja – nowe tendencje i kierunki rozwoju”, podczas której poruszano zagadnienia dotyczące finansów w kontekście współczesnych problemów i międzynarodowych trendów.
2017-06-12 05:29:57
IBAF na Europejskim Kongresie Finansowym
Karolina Palimąka i Angelika Gumieniak stażystki w Instytucie Badań i Analiz Finansowych, zostały przyjęte do grona blisko 100 najbardziej aktywnych studentów z Polski, którzy po postępowaniu rekrutacyjnym zostały członkami Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF).
2017-05-17 10:57:53
Seminarium naukowe PSUS oraz IBAF
Od lat jesteśmy bombardowani informacjami, że wysokość naszych emerytur będzie pozostawiać wiele do życzenia oraz że nasz system emerytalny poważnie niedomaga. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy i jak go poprawić? O tym będą dyskutować uczestnicy seminarium organizowanego przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIZ oraz Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, które odbędzie się 19 maja w Kielnarowej.
2017-05-17 11:05:53
Raport nt. finansów samorządowych – wypowiedź dla Serwisu Samorządowego PAP
Eksperci IBAF wykonali analizę stanu finansów samorządowych w Polsce, której wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „Finanse samorządowe – stan, perspektywy i zagrożenia”.
2017-05-17 10:59:58
Erasmus+ Miss Marple’s start up
Instytut Badań i Analiz Finansowych przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu South Bohemia w Ceske Budejovice w partnerstwie z litewską Fundacją PROFAT realizują projekt pn. Miss Marple’s start up w ramach programu Erasmus+.
2017-05-09 08:35:42
Warsztaty na temat oceny zdolności kredytowej
W dniu 8 maja 2017 roku odbyły się warsztaty na temat oceny zdolności kredytowej klientów, które poprowadziły Panie: Monika Sołek – Dyrektor Regionu, Bank BGŻ Paribas oraz Agnieszka Bugaj - Dyrektor Oddziału, Bank BGŻ Paribas.
2017-04-10 10:26:38
Współpraca z Comenius University in Bratislava
Instytut Badań i Analiz Finansowych nawiązał współpracę z Katedrą Strategii i Przedsiębiorczości oraz Katedrą Ekonomii i Finansów funkcjonujących na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.
2017-04-10 10:24:43
Członkostwo WSIiZ w Regional Studies Association
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie została z inicjatywy Instytutu Badań i analiz Finansowych członkiem Regional Studies Association (RSA).
2017-03-30 03:01:46
III Europejski Kongres Samorządów
W dniach 27 – 28 marca odbył się w Krakowie III Europejski Kongres Samorządów, w tym roku pod hasłem Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku.
2017-03-30 10:22:19
Warsztaty Capital Challenge
W dniu 29 marca 2017 roku w Laboratorium Finansowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbyły się warsztaty skierowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów różnych kierunków pt. „Capital Challenge”.

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl