Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) nawiązał współpracę z Comenius University in Bratislava. Pochodną nawiązania tej współpracy był wyjazd pracowników IBAF w ramach programu Erasmus na Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie. Przedstawicielem Uczelni goszczącej była Prof. Anna Pilkova, prorektor ds. Badań i Nauki oraz kierownik Katedry Przedsiębiorczości. ; Wizyta zaowocowała wypracowaniem planów badawczo-rozwojowych, których realizację zaplanowano na drugą połowę roku 2015. W ramach programu odbyto spotkania m.in. z pracownikami RubixLab, Slovak Business Agency oraz Global Enterpreneurship Monitor (GEM), nawiązując kontakty naukowo-badawcze.;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt