Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Finansowanie projektów samorządowych – czas na indywidualizm i innowacje ; W dniach 6 – 7 maja odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton, 11 konferencja BGK dla jednostek samorządu terytorialnego. Tegoroczna edycja powiązana była z obchodami 25-lecia samorządności w Polsce. ; Podczas pierwszego dnia konferencj i, dyrektor generalny IBAF, prof. Wojciech Misiąg wygłosił odczyt Finanse samorządowe po 25 latach – stan i rekomendacje a następnie wziął udział w dyskusji dotyczącej kierunków finansowania przyszłości. Podczas pierwszego dnia konferencji występowali również m.in. Mateusz Szczurek (Minister Finansów), Maria Wasiak (Minister Infrastruktury i Rozwoju) oraz Krzysztof Å»uk (Prezydent Lublina). ; Zagadnienia omawiane podczas konferencji obejmowały zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami polityki finansowej samorządów, gotowością samorządów do inwestowania w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 oraz budowaniu nowych rozwiązań finansowych w długofalowej perspektywie. Drugi dzień konferencji skupił się na partnerstwie publiczno-prywatnym oraz dobrych praktykach w rewitalizacji miast. Przez dwa dni w konferencji i panelach dyskusyjnych wzięło udział ponad 500 osób (przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, naukowców oraz przedstawicieli sektora finansowego). Konferencja została zorganizowana we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP i Unią Miasteczek Polskich; partnerem konferencji był Bank Światowy; konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt