Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniu 29 maja br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyło się kolejne z cyklu spotkań Seminaria u Ekonomistów. Tym razem tematyka seminarium skupiała się wokół klastrów. Dr Tomasz Skica oraz dr Jacek Rodzinka zaprezentowali dwa tematy. Pierwszy z nich dotyczył Klastów w polityce regionalnej, drugi zaś Strategii rozwoju transgranicznego klastra tufów zeolitowych. Prezentacje stanowiły rezultaty prac związanych z opracowaniem diagnozy stanu i możliwości rozwoju klastra tufów zeolitowych oraz ramami strategii rozwoju nowotworzonego klastra.; ; ; ; ;; ; ; ;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt