Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniach 18-20 września 2018 roku, pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych (dr Tomasz Skica, dr Jacek Rodzinka, mgr Karolina Palimąka), uczestniczyli w wymianie naukowej na Wydziale Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu w Pecs (Wegry). W trakcie wizyty odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. "From entrepreneurship skills education to effective support in business creation. The comparison of Hungarian and Polish experiences". ; Podczas seminarium pracownicy IBAF prezentowali zagadnienia poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty publiczne, czynnikom decydującym o powstawaniu nowych firm oraz przedsiębiorczości studenckiej. Seminarium towarzyszyły również warsztaty, których tematyka została poświęcona międzynarodowym projektom edukacyjnym i badawczym, przede wszystkim z obszaru przedsiębiorczości. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie metod oraz programów edukacji przedsiębiorczości realizowanych w jednostkach reprezentowanych przez uczestników. Całość zakończyła dyskusja na temat możliwych obszarów współpracy naukowo-badawczej między Instytutem Badań i Analiz Finansowych a Uniwersytetem w Pecs, a także Simonyi BEDC.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt