Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Cart

piątek, 07 październik 2011

IBAF

Instytut Badań i Analiz Finansowych jest jednostką naukowo-badawczą mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej. Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów i publikowanie ich wyników w kraju i za granicą, stymulowanie wymiany poglądów, opinii i myśli w tej dziedzinie

piątek, 07 październik 2011

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt