GALERIE
2017-04-10
Capital Challenge
2017-03-31
Warsztaty podatkowe
2017-03-31
Spotkanie Legalna praca w Polsce
2017-01-13
Praktyczne wykorzystanie narzędzi finansowych w życiu codziennym
2016-11-22
Seminarium u Ekonomistów XI 2016
2016-10-05
Seminarium u Ekonomistów X 2016
2016-07-24
Majowe warsztaty dla studentów
2016-03-22
W 2016 roku seminaria u Ekonomistów będą organizowane co kwartał.
18 marca 2016 - seminarium poprowadził prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg, Dyrektor Generalny IBAF. Dyskusja dotyczyła "Planu Morawieckiego".
Najbliższy termin kolejnego spotkania czerwiec 2016. Zapraszamy.
2016-02-11
Laboratorium Finansowe Instytutu Badań i Analiz Finansowych (IBAF) to specjalistyczna sala o charakterze dealing roomu zaprojektowana i wyposażona w innowacyjny sposób mający umożliwić realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych.
2016-01-13
Zakończyła się I edycja międzynarodowej konferencji pt. "Finansjalizacja - wpływ na gospodarkę i społeczeństwo", która odbyła się w dniach 4-5 grudnia br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Współorganizatorami konferencji byli pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych.
2016-01-13
1 grudnia w Klubie Akademickim IQ WSIiZ odbyła się debata pod tytułem „Integracja Europejska w kontekście przebudowy Unii Gospodarczo-Walutowej”. Spotkanie zostało organizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Współorganizatorem był m.in. Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ. Debatę poprowadził dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów – Adam Głaczyński. W wydarzeniu wzięli udział: prof. Bartłomiej Kamiński – ekspert Banku Światowego, Anna Kosior – dyrektor Biura Integracji ze Strefą Euro Instytutu Ekonomicznego NBP, dr Jacek Rodzinka – dyrektor ds. Rozwoju Komercji Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie, dr Marcin Halicki – ekonomista Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2015-11-27
W dniach 13-14 listopada br. w miejscowości Susiec odbyło się seminarium naukowe Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego pt. „Aktualne problemy i wyzwania w ochronie zdrowia”.
2015-05-25
Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów WSIiZ podjęły nową inicjatywę zakładającą wspieranie młodych naukowców (doktorantów) będących u progu kariery naukowej, poszukujących inspiracji i wymagających wsparcia ze strony doświadczonej kadry naukowej.
2015-05-23
W dniach 22 i 29 kwietnia na WSIiZ w Rzeszowie odbyły się warsztaty pn. „Rozwiń swoje finansowe IQ”, zorganizowane przez działające przy Instytucie Badań i Analiz Finansowych Koło Popularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej oraz Koło Naukowe FLOW Bankowość & Inwestycje. Warsztaty poprowadziła p. Edyty Pytko – trener w zakresie rozwijania biznesu oraz finansowego IQ. Podczas warsztatów poruszone zostały tematy dotyczące umiejętności zarządzania własnym portfelem oraz budowania strategii inwestycyjnych.
2015-05-22
Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” to inicjatywa Związku Banków Polskich. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce, którego misją jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi.
2015-03-23
W dniu 18 marca o godzinie 14:00 odbyło się spotkanie z DM HFT Brokers & SkyHEDGE „Trading-dwa spojrzenia na rynek”. Szkolenie + LIVE TRADING. Poprowadzili je znani i aktywni traderzy rynków finansowych – Patryk Krupiński oraz Piotr Gunia.
2015-03-23
Cykl spotkań pod nazwą „Kariera w bankowości” to comiesięczne spotkania przedstawicieli branży finansowej, których celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w tym sektorze gospodarki. Spotkania z przedstawicielami instytucji bankowych mają szansę zwrócić uwagę studentów na szeroko pojętą tematykę finansową i zainteresować ich karierą w bankowości. Atutem tego typu inicjatyw jest także to, że dzięki nim studenci mają okazję poznać nieco finansowej „kuchni”.
2015-02-22
20 lutego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Seminaria u Ekonomistów”. Tym razem seminarium poświęcone było algorytmom podziału środków publicznych.

Seminarium poprowadzone przez kierownika projektu badawczego, prof. nadzw. dr Wojciecha Misiąga, było podsumowaniem badania, którego celem było ustalenie faktycznych zasad i priorytetów polityki regionalnej w Polsce.
2015-02-01
Na początku każdego roku akademickiego odbywa się „Dzień otwarty kół naukowych i organizacji studenckich”, podczas którego koła i organizacje studenckie prezentują swoją działalność. W ramach IBAF działają dwa koła: Koło Poularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej oraz Koło Naukowe Flow: Bankowość i Inwestycje.
2015-01-29
W dniach 22-23 stycznia 2015 roku w Laboratorium Finansowym odbyły się warsztaty oraz konkurs w ramach Projektu pt.: „Matematyka na giełdzie”. dofinansowanego ze Stypendium im. Lesława A. Pagi. Organizatorem Projektu była Katedra Finansów.
2015-01-19
9 stycznia 2015 roku odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe realizowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego”.

Celem seminarium było wytyczenie wspólnych obszarów dla badań międzynarodowych poświęconych problematyce skuteczności stosowanych przez samorząd terytorialny narzędzi wspierania przedsiębiorczości przy wskazaniu na lokalny kapitał społeczny jako czynnik determinujący efektywność działań samorządowych.
2015-01-19
Zespół IBAF zakończył realizację projektu „Akademia Inwestora” organizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem projektu było rozwinięcie wśród 60 młodych ludzi – uczniów i uczennic podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych umiejętności praktycznych i teoretycznych w obszarze finansów oraz inwestowania poprzez realizację 3-etapowego konkursu połączonego z warsztatami.
2015-01-15
8 stycznia 2015 roku w Laboratorium Finansowym zlokalizowanym w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej odbyły się warsztaty z zakresu finansów i podstaw inwestowania w ramach projektu Akademia Inwestora. Obok warsztatów, został przeprowadzony drugi etap konkursu Akademia Inwestora, podczas którego zmierzyły się w walce zespoły dwuosobowe. W wyniku realizacji drugiego etapu konkursu zostało wyłonionych 6 najlepszych zespołów, które wezmą udział w finałowej rozgrywce.
2014-12-15
W dniu 3 grudnia odbył się warsztat otwarty „ABC inwestowania w opcje” zorganizowany przez IBAF, Katedrę Finansów oraz Koło Naukowe FLOW: Bankowość & Inwestycje. Wykład poprowadził Filip Duszczyk – specjalista z Działu Rynku Terminowego GPW w Warszawie.
2014-12-03
W dniach 21-23 listopada br., w Zakopanem odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Profesjonalny Inwestor” skierowana do inwestorów rynków kapitałowych w całej Polsce. Tematem przewodnim była analiza fundamentalna i techniczna wykorzystywana na co dzień przez biura maklerskie oraz osoby indywidualne inwestujące na rynkach kapitałowych.
2014-12-03
Cykl spotkań pod nazwą „Kariera w bankowości” to comiesięczne spotkania przedstawicieli branży finansowej, których celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w tym sektorze gospodarki. Spotkania z przedstawicielami instytucji bankowych mają szansę zwrócić uwagę studentów na szeroko pojętą tematykę finansową i zainteresować ich karierą w bankowości. Atutem tego typu inicjatyw jest także to, że dzięki nim studenci mają okazję poznać nieco finansowej „kuchni”.
2014-11-24
21 listopada br. Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zorganizowały kolejne z cyklu spotkań pt.: „Seminaria u Ekonomistów”. Tematem, który na seminarium prezentowała dr Agata Gemzik - Salwach nosił tytuł: „Klienci instytucji parabankowych w Polsce w świetle wypowiedzi Internautów. Badania jakościowe”.
2014-11-24
Pierwsze z cyklu szkoleń zorganizowanych przez HFT Brokers, pt. „Zawód Trader” dotyczyło trwającego obecnie ogólnopolskiego konkursu inwestycyjnego „Project Trader” trwającego od 20 listopada do końca grudnia 2014. W projekcie biorą udział koła naukowe z całej Polski, w tym również KN FLOW działające przy IBAF oraz Katedrze Finansów WSIiZ w Rzeszowie. Pierwsze szkolenie poprowadził Patryk Krupiński – zawodowy inwestor z wieloletnim doświadczeniem w inwestowaniu na rynkach finansowych.
2014-11-24
Cykl spotkań pod nazwą „Kariera w bankowości” to comiesięczne spotkania przedstawicieli branży finansowej, których celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w tym sektorze gospodarki. Wykład pt. „Rola Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich w sektorze bankowości” poprowadził Pan Krzysztof Ostafiński Regionalny Kierownik ds. Kluczowych Klientów Centrum Informacji Gospodarczej.
2014-10-29
Cykl spotkań pod nazwą „Kariera w bankowości” to comiesięczne spotkania przedstawicieli branży finansowej, których celem jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w tym sektorze gospodarki. Wykład pt. „Rola i zadania NBP” poprowadzi Pani Beata Rapa Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie.
2014-10-28
W październiku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Seminaria u Ekonomistów”. Tematem wystąpienia, które zaprezentowała mgr Joanna Hady, była „Ocena efektywności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie podkarpackim przy wykorzystaniu metody analizy obwiedni danych”.
2014-10-13
„Dni Ubezpieczonego” to akcja informacyjno-edukacyjna, która daje ubezpieczonym niepowtarzalną okazję do uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania oraz zapoznania się z prawami i obowiązkami ubezpieczonych. Organizatorem akcji jest "Fundacja na rzecz nauki i edukacji – Talenty”. To właśnie z tej okazji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, odbył się wykład otwarty pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, który został poprowadzony przez przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2014-09-29
Tematem seminarium była prezentacja wybranych problemów konstrukcji nowego systemu finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie na podstawie przygotowanego przez zespół IBAF pod kierownictwem Wojciecha Misiąga (na zlecenie MSZ) raportu pt.: „Założenia Reformy Finansów samorządu Terytorialnego na Ukrainie”.
2014-09-29
Pracownicy Instytutu wzięli udział w organizowanym przez Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskim Salonie Maturzystów, który odbył się w dniach 22-23 września b.r. Targi były znakomitą okazją do poznania Uczelni, jej oferty oraz możliwości, jakie oferuje Uczelnia i Instytut.
2014-09-29
3 dni prelekcji, 400 uczestników i prawie 100 prelegentów, tak wyglądała w liczbach największa konferencja "polskiego Internetu" - InternetBeta 2014. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć pracowników i współpracowników IBAF. W kuluarach można było spróbować swoich sił w zmaganiach inwestycyjnych w ramach konkursu Best Deal przygotowanego przez zespół IBAF.
2014-07-31
Staż studenta WSIiZ, Pana Jarosława Szeląga, w samym sercu polskiego rynku kapitałowego, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Student wyłoniony w postępowaniu rekrutacyjnym przez IBAF oraz Katedrę Finansów WSIiZ miał okazję odbywać staż w dziale Pionu Rozwoju Rynku GPW w Warszawie. Do jego obowiązków należała m.in. współpraca w zakresie wdrażania systemu CRM w strukturach Giełdy oraz uczestniczenie w zadaniach związanych z organizacją konferencji i webinarów prowadzanych przez Giełdę Papierów Wartościowych.
2014-04-18
W dniu 16 kwietnia 2014 roku gościliśmy w Laboratorium Finansowym IBAF grupę 28 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z Sędziszowa Małopolskiego.
2014-04-11
9 kwietnia 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się wykład otwarty pod tytułem "Systemy wymiany informacji Związku Banków Polskich".
2014-04-07
31 marca bieżącego roku odbył się wykład otwarty przeprowadzony przez Pana Jarosława Przybyła z Działu Rozwoju Sieci Biznesowej GPW. Tematem wykładu były produkty strukturyzowane (ETP).
2014-03-04
W dniach 20-22 lutego 2014 r., studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie i członkowie kół naukowych działających przy Katedrze Finansów WSIiZ oraz IBAF w składzie: Piotr Dobrowolski, Michał Mazur, Kamil Ruszała, Łukasz Śnieżek, reprezentowali naszą Uczelnię w międzynarodowym konkursie umiejętności inwestowania w instrumenty finansowe Rotman International Trading Competition zorganizowanym przez Uniwersytet w Toronto.
2014-02-25
W dniu 24-25 stycznia b.r., w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wołosań” w Cisnej, odbyło się Seminarium pt.: „Aktualne problemy ubezpieczeń społecznych”, którego organizatorami byli Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego (PSUS), Oddział Południowo-Wschodni, Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie oraz Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania WSIiZ w siedzibą w Rzeszowie.
2014-01-24
21 stycznia 2014 roku w kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej odbyło się szkolenie Novice Investor.
2014-01-20
18 grudnia 2013 r., w Klubie Akademickim WSIiZ w Rzeszowie odbyła się debata pt. „Więcej edukacji finansowej społeczeństwa” zorganizowana w ramach akcji „Tydzień dla Oszczędzania”.
2012-03-26
21 marca bieżącego roku miał miejsce biznesowy koktajl zorganizowany przez Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Pracownię Gier Szkoleniowych.
2011-10-07
Instytut Badań i Analiz Finansowych jest jednostką naukowo-badawczą mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej. Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów i publikowanie ich wyników w kraju i za granicą, stymulowanie wymiany poglądów, opinii i myśli w tej dziedzinie
2011-12-15
Za nami pierwsze wydarzenie z cyklu Forum Idei Finansowych. Zorganizowana przez Instytut Badań i Analiz Finansowych konferencja „Edukacja finansowa wczoraj, dziś i jutro. Czy Polacy są przygotowani do inwestowania?” odbyła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 13 grudnia br. Na konferencji pojawiło się wiele znanych osobistości ze świata finansów.
2011-10-20
Ekonomiczne Gry Uliczne, tak nazywa się najnowsza inicjatywa NBP mająca na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Gra polegała na jak najszybszym pokonaniu trasy wyznaczonej przez organizatorów. Na trasie zlokalizowanych było 6 punktów kontrolnych, gdzie uczestnicy odpowiadali na pytania m.in. z historii bańkowości hipotecznej, polityki pieniężnej czy numizmatyki. W sumie w imprezie wzięło udział 17 drużyn m.in. z Rzeszowa, Sokołowa Małopolskiego, Sanoka i Tarnobrzega.

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl