Projekty w realizacji

Analiza działań informacyjno–promocyjnych realizowanych w oparciu o Strategię komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem analizy przeprowadzanej przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ jest ocena trafności i użyteczności strategii komunikacji RPO WP oraz skuteczności, efektywności i trwałości działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. Analiza obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa podkarpackiego, a zakres czasowy analizy uwzględnia lata 2016, 2017 oraz 2018.

 

 

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl