Raporty

Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, J., Misiąg, W., Rodzinka, J., Skica, T., Tomalak, M., Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów, 2017

 

 

Prezentacja wyników projektu badawczego NCN

 

Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

 

 

Raport

 

"Polska Wschodnia. Konkurencyjność i rozwój"

Rusłan Harasym, Robert Pater (red.), Tomasz Skica

Rzeszów 2016

 

 

Raport

 

"Algorytmy podziału środków publicznych "

Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak

Rzeszów 2016

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza publikacji, prosimy o kontakt.

 

 

 

 

 

 Prezentujemy raport

"Finanse samorządowe po 25 latach – stan i rekomendacje"

 

 

 

Prezentujemy raport

"Założenia reformy finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie"

 

 

Prezentujemy raport

"Wiedza Finansowa Studentów"

 

 

   

 

Prezentujemy raport 

 

"Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia"

 

 

Prezentujemy raport analityczny
 

 

"Finansowanie w służbie zdrowia"

 

Prezentujemy raport analityczny
 


"Wiedza finansowa w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego"


 

Prezentujemy raport analityczny
 

 

"Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy"

 

 

 

 

 

 

 

    

Prezentujemy raport

 

Raport Finanse samorządowe - stan, perspektywy, zagrożenia. Przygotowany na III Europejski Kongres Samorządów.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl