raporty

We present an analytical report
IFRA vol. 1, nr 1
 

 

"Ukrainian companies on the Warsaw Stock Exchange: current situation and perspectives"
 

 

We present an analytical report
IFRA vol. 1, nr 2

"Financial knowledge in actual activity of local government units"

 


 

 

    

Prezentujemy raport

 

Finanse jednostek samorządu terytorialnego Stan obecny, zagrożenia, rekomendacje.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl