Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

2 - 3 czerwca 2022r. w Kampusie w Kielnarowej odbyła się II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego "Gospodarka bez ekonoma", będąca uhonorowaniem działalności naukowej i społecznej profesora oraz miejscem prezentacji wyników badań i wymiany poglądów. Podczas wydarzenia dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ poprowadził jedną z sesji: "Globalizacja i wyzwania współczesnej gospodarki", w trakcie której mogliśmy wysłuchać referatów czterech prelegentów. Dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ omówił dynamikę zachowań polskich migrantów zarobkowych w Unii Europejskiej w czasach głębokiego kryzysu gospodarczego.

Mgr Julia Patorska podjęła temat poszukiwania optymalnego rozwiązania systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Dr Konrad Walczyk na podstawie badań przeprowadzonych wraz z dr Piotrem Wójcikiem przedstawił analizę zróżnicowania dochodów w Polsce w latach 2008-2020.

Organizatorami cyklu konferencji są: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Uniwersytet Gdański.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt