Akredytowane studia podyplomowe

International Science Exploration Event 2019 Seminar

Finansowy Kwartalnik Internetowy "Financial Internet Quarterly" to wydawany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ), kwartalnik branżowy kierowany przede wszystkim do finansistów.

Laboratorium Finansowe Instytutu Badań i Analiz Finansowych to specjalistyczna sala o charakterze dealing roomu zaprojektowana i wyposażona w innowacyjny sposób mający umożliwić realizację celów edukacyjnych i naukowo-badawczych.

Instytut Badań i Analiz Finansowych

jest jednostką naukowo-badawczą mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej.
Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów i publikowanie ich wyników w kraju i za granicą, stymulowanie wymiany poglądów...

 

    

Prezentujemy raport

 

Podsumowanie konferencji

International Science Exploration

Event.


 

zobacz pozostałe raporty IBAF...

 

Copyright © 2011 Instytut Badań i Analiz Finansowych. All rights reserved.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
35-225 Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, pokój 248
Tel. +48 17 86-61-185
Fax +48 17 86-61-222

E-mail: kontakt@ibaf.edu.pl