Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
W dniu 19.04 br. odbędzie się konferencja „Perspektywy rozwoju polskiej wsi w kontekście zrównoważonego rozwoju”, która jest podsumowaniem działań w ramach projektu "Zintegrowany system wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich" finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. Autorami publikacji są: 
 
  • dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ
  • dr Mirosława Braja,
  • mgr Jan Misiąg
  • mgr Karolina Palimąka
  • dr Jacek Rodzinka
  • dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIZ
 
Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i rekomendacji w omawianej tematyce.
„Zintegrowany system wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich” to raport na temat stanu obecnego polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, wraz z rekomendacjami działań, które należy podjąć, aby w sposób możliwie efektywny wykorzystać środki publiczne w celu realizacji trzech zasadniczych celów:
 
  • zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego,
  • poprawy jakości życia na wsi,
  • zdrowego środowiska.
 
Zaproszeni prelegenci podejmą dyskusję w problematyce systemowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich. To niezbędny krok, jaki pozwoli na stworzenie ram systemu, który będzie zwiększał dochody rolników i równocześnie służył realizacji takich ważnych celów społeczno-gospodarczych, jak funkcjonowanie rolnictwa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwiększenia produkcji dobrej jakości żywności, zmniejszenia strat artykułów rolnych i żywności, zapewnienia wyższych standardów życia na obszarach rolniczych, a także poprawy struktury agrarnej i wzrostu efektywności produkcji rolnej.
 
Konferencja jest bezpłatna dla uczestników.

 Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu oraz wykazem rekomendacji.

Streszczenie raportu: https://wsiz.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Streszczenie-wynikow-badan-1.pdf
Pełna lista rekomendacji: https://wsiz.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Rekomendacje.pdf 

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt