Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Projekt przygotowany w ramach Erasmus Strategic Project przez zespół IBAF we współpracy z Uniwersytetem w Dubrowniku został zakwalifikowany do finansowania z programu Erasmus Strategic Project. Zespół projektowy współtworzą również partnerzy z Włoch, Belgii, Słowacji, Rumunii i Hiszpanii. Celem IDEA jest mapowanie i gromadzenie informacji na temat dynamiki przedsiębiorczości cyfrowej w krajach zaangażowanych w realizację projektu. IDEA zakłada zwiększenie umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości poprzez opracowanie i testowanie zestawu innowacyjnych materiałów i zasobów. Projekt zwiększy świadomość instytucji szkolnictwa wyższego i władz oświatowych na temat potencjału kompetencji cyfrowych i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości oraz ich roli jako czynników sukcesu w biznesie. Celem IDEA jest zwiększenie szans na sukces zawodowy studentów z różnych środowisk poprzez rozwijanie nie tylko umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, ale także umiejętności cyfrowych.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt