Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Seminaria Samorządowe IBAF dedykowane sytuacji podkarpackich samorządów to nowa inicjatywa Instytutu Badań i Analiz Finansowych. 31 maja br. miało miejsce pierwsze seminarium otwierające cokwartalny cykl spotkań. W trakcie seminarium przedstawiono i omówiono

najnowsze dane dotyczące gospodarki finansowej JST na Podkarpaciu. Na wstępie Prof. WSIiZ Wojciech Misiąg – Dyrektor Generalny IBAF zaprezentował raport o aktualnej sytuacji finansowej JST województwa podkarpackiego, przedstawił sytuację budżetową podkarpackich samorządów, a także stan zadłużenia w układzie międzywojewódzkim. Następnie omówiono realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz wykorzystanie innych środków UE w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw. Na koniec mgr Grzegorz Karpiuk – Kierownik Biura Projektów WSIiZ przedstawił aktualne konkursy RPO oraz informacje dotyczące przyszłej perspektywy finansowej.

Obie części zakończyła dyskusja, w którą zaangażowali się wszyscy obecni na seminarium uczestnicy. Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele samorządów województwa podkarpackiego, a także reprezentanci Delegatury NIK w Rzeszowie oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie w miesiącu wrześniu. Informacja o nim zostanie opublikowana na stronie http://ibaf.edu.pl. Zapraszamy do śledzenia informacji. Na stronie dostępny jest również prezentowany raport pn. „Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego”. 

 

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt