Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

27 września br. miało miejsce drugie seminarium cyklu cokwartalnych spotkań „Seminaria Samorządowe IBAF. W trakcie seminarium przedstawiono i omówiono najnowsze dane dotyczące gospodarki finansowej JST na Podkarpaciu. Na wstępie prof. WSIiZ dr Wojciech Misiąg – Dyrektor Generalny IBAF zaprezentował raport o sytuacji finansowej JST województwa podkarpackiego po I półroczu 2019 roku, a także przedstawił sytuację budżetową podkarpackich samorządów. Następnie przedstawiono analizę zagrożeń stabilności finansów samorządowych wynikających z wprowadzonych i planowanych zmian legislacyjnych i z sytuacji finansowej państwa. Ostatnia część seminarium to prezentacja pierwszej wersji rankingu jakości życia w gminach województwa podkarpackiego.

Seminarium zakończyła owocna dyskusja, w którą zaangażowali się obecni na seminarium uczestnicy, którzy wyrazili zainteresowanie tworzeniem Indeksu i Rankingu jakości życia. Otrzymane opinie i sugestie były niezwykle cenne i na pewno przyczynią się do udoskonalenia proponowanego narzędzia. Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele samorządów województwa podkarpackiego, a także reprezentanci Delegatury NIK w Rzeszowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie, które zaplanowano na grudzień 2019. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie https://ibaf.edu.pl. Zapraszamy do śledzenia informacji. W tym miejscu dostępny jest również prezentowany raport pn. „Finanse podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego” z aktualizacją danych na I półrocze 2019 roku.

 

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt