Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Podczas II Seminarium Samorządowego, Instytut Badań i Analiz Finansowych udostępnił wstępną wersję autorskiego narzędzia do monitorowania czynników kształtujących jakość życia w gminach województwa podkarpackiego (https://ibaf.edu.pl/ranking.php).

 
W obecnej, wstępnej wersji system ten obejmuje dwa podstawowe moduły:
–             bazę danych o wybranych wskaźnikach wpływających na jakość życia,
–             narzędzie informatyczne pozwalające na sporządzenie rankingu jakości życia gmin województwa podkarpackiego lub wybranej grupy tych gmin.
 
Konstrukcja indeksu jakości życia opiera się na wyodrębnieniu niezależnych obszarów determinujących jakość życia. Obszary te w większym lub mniejszym stopniu pokrywają się z najważniejszymi obszarami życia. Każdy z nich zdefiniowany jako: finanse, oświata, zdrowie, infrastruktura i inwestycje, rynek pracy, administracja / społeczeństwo, gospodarka komunalna, aktywność gospodarcza oraz rekreacja został opisany kilkoma wskaźnikami, które uznaliśmy za najistotniejsze dla oceny wpływu danego obszaru na jakość życia i dla których dla wszystkich dla wszystkich gmin lub powiatów dostępne są wiarygodne dane. Wszystkie wykorzystywane przez nas wskaźniki i wartości mają charakter obiektywny i pochodzą z autoryzowanych baz danych statystycznych oraz finansowych.
 
Kluczowym elementem algorytmu sporządzania rankingu są wagi przypisywane każdemu z obszarów. Wagi są definiowane bezpośrednio przez użytkowników, którzy w ten sposób mogą wskazać te obszary, które z ich punktu widzenia są najważniejsze. Nie ma więc jednego, uniwersalnego rankingu jakości życia. Każda zmiana preferencji użytkownika, przejawiająca się w zastosowaniu innego systemu wag, może prowadzić do istotnych zmian w umiejscowieniu poszczególnych gmin w rankingu. Samo narzędzie jak i wszystkie wskaźniki będą okresowo aktualizowane w miarę pojawiania się nowych danych finansowych i statystycznych. Przewidujemy, że aktualizacje będą pojawiały się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 
Zapraszamy Państwa do korzystania, komentowania i przesyłania uwag.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt