Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

 

ISEE  Pobierz Raport LINK 

 

W dniach 7-8 listopada 2019 r. Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zorganizował międzynarodowe seminarium naukowe pt. „International Science Exploration Event (ISEE) 2019: Supporting entrepreneurship by local authorities in Poland, Slovak Republic and Estonia. Entrepreneurship in a regional perspective. Function of institutions, innovation, history and LGUs support”.

 
Wśród prelegentów seminarium znaleźli się przedstawiciele międzynarodowych ośrodków akademickich, w tym m.in. prof. Michael Fritsch (Friedrich Schiller University Jena, Niemcy), prof. Tomasz Mickiewicz (Aston University, Wielka Brytania), prof. Tonis Mets (University of Tartu, Estonia), prof. Anna Pilkova (Comenius University in Bratislava, Słowacja), prof. Przemysław Zbierowski (King’s College London, Wielka Brytania).
 
Dwudniowe wydarzenie nawiązywało do problematyki wspierania inicjatyw gospodarczych przez władze samorządowe szczebla lokalnego oraz skupiało się na upowszechnieniu wyników badań na w tym zakresie prowadzonych na arenie międzynarodowej. Seminarium „ISEE 2019” miało na celu skupienie uwagi na czynnikach sprawczych przedsiębiorczości i jej roli w perspektywie regionalnej a także stworzenie płaszczyzny łączącej przedsiębiorczość z rozwojem lokalnym, niezbędnej dla współpracy nauki z jednostkami samorządu terytorialnego.
 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z seminarium „International Science Exploration Event 2019”.
 
 
 
Projekt International Science Exploration Event jest zadaniem finansowanym w ramach umowy nr 532/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
 

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt