Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Instytut Badań i Analiz Finansowych w imieniu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie nawiązał współpracę z University of Sannio we Włoszech. Współpraca ta w szczególności obejmuje kooperację IBAF z Wydziałem Prawa, Ekonomii, Zarządzania i Metod Ilościowych (D.E.M.M.), który we Włoszech postrzegany jest jako innowacyjne centrum edukacji i badań naukowych utworzone w celu szkolenia profesjonalistów zaangażowanych w rozwój lokalnych i globalnych firm.

Włoski wydział promuje również działania w obszarach sprzyjających interdyscyplinarnej debacie i udostępnia własne wyniki badań krajowym i międzynarodowym organom publicznym. Pochodną nawiązanej współpracy  będą wspólne projekty w obszarze innowacji oraz przedsiębiorczości, których temat został poruszony podczas międzynarodowego seminarium naukowego „International Science Exploration Event 2019” organizowanego przez IBAF w dniach 7-8 listopada. Udział w tym wydarzeniu wzięli przedstawiciele University of Sannio dr Annamaria Nifo oraz dr Domenico Scalera. Umowa zawarta w ramach programu „Erasmus+” inicjuje współpracę naukowo-badawczą, wymianę kadr, organizowanie warsztatów, spotkań oraz seminariów naukowych. 

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt