Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W obecnym semestrze (15.01.2020) miały miejsce ostatnie zajęcia z dwusemestralnej specjalności „Warsztat Biznesowy – załóż własną firmę” – edycja 2019. Była to propozycja skierowana do studentów różnych kierunków, którzy byli zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu zakładania własnej firmy, jak również zdobycia umiejętności miękkich, takich jak praca w grupie, autoprezentacja, czyli tych kompetencji, które mogą się przydać nie tylko podczas prowadzenia własnego biznesu. Grupa 19 osób miała możliwość uczestniczenia w łącznie 78-godzinnych spotkaniach tj. warsztatach kreatywności, autoprezentacji, technik sprzedaży, marketingu, tworzenia koncepcji biznesowych, jak również zajęciach dotyczących form prowadzenia działalności gospodarczej, źródeł finansowania biznesu, zagadnień uproszczonej księgowości, obowiązków wobec instytucji państwowych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy – zajęcia z praktykami). Ponadto, uczestnicy Warsztatów Biznesowych mogli zmierzyć się w grupowych rozgrywkach w grze symulacyjnej Marketplace, gdzie mogli poczuć się, jak prawdziwi przedsiębiorcy działający na rynku globalnym. Przed nami jeszcze jeden punkt edycji z 2019 roku – uroczyste podsumowanie projektu z wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, a także konkurs na najlepszą koncepcję biznesową, do którego zgłoszono 4 pomysły na biznes.

Po zakończonych warsztatach studenci zostali poproszeni o uzupełnienie ankiety online w celu wyrażenia swojej opinii na temat Warsztatów Biznesowych, w których mieli okazję wziąć udział. W rozmowach oraz ankiecie uczestnicy docenili zaangażowanie prowadzących, w tym ich otwartość, części praktyczne oraz różnorodność tematów, a także spotkania z ekspertami, w tym pracownikami Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, zwracali uwagę na kwestie organizacyjne, takie jak stały kontakt z uczestnikami, informowanie na bieżąco o wszelkich zmianach czy ważnych terminach.
 
Najwięcej sugestii ze strony uczestników otrzymywaliśmy do zmiany ilości godzin przeznaczonych jednorazowo na zajęcia (spotkania 6h, w środy co drugi tydzień, między 15:25 a 20:20) – uczestnicy sugerują spotkania w większej częstotliwości, ale mniejszym obciążeniu godzinowym. Studentom zależy na praktycznym aspekcie tematów, które są poruszane podczas zajęć, część z nich w rozmowach podkreślała, że materiał taki otrzymała. Pojawił się również problem, któremu nie uda się nigdy zapobiec w grupach mieszanych – studenci kierunku zarządzanie podczas niektórych przedmiotów otrzymują informacje, które powielają się z tematyką zajęć w ramach swojego toku studiów (podczas akcji promocyjnej wspominaliśmy, że jest to projekt kierowany raczej do studentów spoza kierunku zarządzanie). 
Wśród propozycji zmian, na które wskazali uczestnicy znalazły się spotkania z ludźmi, którym udało się osiągnąć sukces w rozwijaniu biznesu, szersze omówienie źródeł finansowania biznesu (w tym omówienie ich od strony ubiegającego się o dofinansowanie) oraz zagadnień uproszczonej księgowości – zwłaszcza w temacie wystawiania faktur, kwestii kasy fiskalnej, podatku dochodowego i VAT, a także praktycznych wskazówek w tym obszarze.
 
Propozycja dla nowej edycji Warsztatów częściowo uwzględnia sugestie uczestników, częściowo to co jest sprawdzone, a wprowadzone zmiany wynikają z doświadczenia pomysłodawców płynącego z przebiegu edycji z 2019 roku.
 
 
 

 

 

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt