Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Partner Instytutu Badań i Analiz Finansowych Comenius University w Bratysławie organizuje konferencję „Days of Management and Economics Students 2020” we współpracy ze Słowackim Stowarzyszeniem Doktorantów, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2020 r. na Wydziale Zarządzania Comenius University w Bratysławie. „Days of Management and Economics Students 2020” to międzynarodowa konferencja studencka, która obejmuje studenckie działania naukowe i zawodowe oraz jest skierowana do doktorantów i młodych naukowców.

Ważne daty:

10.3.2020 (włącznie) - rejestracja wraz z tytułem i streszczeniem pracy.

31.3.2020 (włącznie) - przesłanie artykułu za pośrednictwem poczty elektronicznej

31.3.2020 (włącznie) - uiszczenie opłaty konferencyjnej w przypadku doktorantów i młodych naukowców

31.5.2020 (włącznie) - przesłanie ostatecznej wersji referatu po uwzględnieniu poprawek.

Bardziej szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy można-znaleźć na stronie https://www.fm.uniba.sk/en/research/the-conference-2020/">internetowej: https://www.fm.uniba.sk/en/research/the-conference-2020/.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt