Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Nadchodząca czwarta rewolucja przemysłowa z pewnością wpłynie zarówno na funkcjonowanie współczesnych firm, jak i na życie zawodowe oraz społeczne. Oprócz wymagań, jakie w związku z tym stawiane są firmom, czyli m.in. konieczność wprowadzania innowacji w proces produkcji oraz digitalizacja systemów zarządzania, rewolucja stwarza również niesamowitą szansę na rozwój nowych przedsiębiorstw w realiach nieustannie zmieniającego się rynku.

Odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę wypełnienia luki w kształceniu młodych, zaznajomionych z tematyką cyfryzacji pokoleń jest projekt pt. Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness (IDEA) współfinansowany  w ramach programu strategicznego Erasmus+. Konsorcjum projektu złożone jest z pracowników Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ, a także organizacji partnerskich pochodzących z krajów takich jak Słowacja, Włochy, Hiszpania, Rumunia oraz Belgia. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Dubrowniku (Chorwacja).
 
Plan oraz harmonogram działań projektu został opracowany w sposób umożliwiający wprowadzenie jak najbardziej efektywnych rozwiązań do tematyki przedsiębiorczości, a także połączenie szkoleń i opracowanych narzędzi ukierunkowanych na rozwój umiejętności cyfrowych wśród studentów, które będą determinantem ich sukcesu w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej.
 
Skuteczne zaadresowanie problemów na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim wiąże się z koniecznością zidentyfikowania obecnego stanu rozwinięcia umiejętności cyfrowych w społeczeństwie, a także wyróżnienie inicjatyw, które wspierają przedsiębiorczość cyfrową w każdym kraju zaangażowanym w projekt. W związku z dążeniem do realizacji celów opisanych w projekcie IDEA, partnerzy współpracują nad przygotowywaniem raportów dotyczących przedsiębiorczości cyfrowej (Country Reports) w siedmiu krajach, a także dokumentów odnoszących się do najlepszych praktyk (Best Practices) wdrożonych przez organizacje zarejestrowane w poszczególnych państwach.
Raporty przygotowane przez partnerów zrzeszonych w projekcie Inspiring Digital Entrepreneurship (IDEA) zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej inicjatywy: https://www.ideadigital.eu/index.php.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt