Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Według Komisji Europejskiej, niespełna 60% społeczeństwa europejskiego posiada umiejętności cyfrowe. Z kolei, 25% społeczeństwa cechuje się niskim poziomem umiejętności cyfrowych. Dodatkowo, Komisja Europejska podkreśla, że 90% miejsc pracy obliguje do posiadania takich kompetencji, a 35% pracowników w ogóle nie dysponuje nimi.

 
Odpowiedzią na zidentyfikowaną lukę w kształceniu umiejętności cyfrowych jest projekt pt. Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness (IDEA) współfinansowany  w ramach programu strategicznego Erasmus+. Konsorcjum projektu złożone jest z organizacji partnerskich pochodzących z krajów takich jak Polska, Słowacja, Włochy, Hiszpania, Rumunia oraz Belgia. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Dubrowniku (Chorwacja).
 
Partnerzy współpracują nad przygotowywaniem raportów dotyczących przedsiębiorczości cyfrowej (Country Reports) w siedmiu krajach. Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie będący częścią konsorcjum opracował raport diagnozujący przedsiębiorczość cyfrową w Polsce. Diagnoza przedstawia instrumenty wparcia polskiego rządu, ale równocześnie analizuje narzędzia wykorzystywane przez fundacje i prywatne firmy. Przeprowadzona analiza wykazała, że narzędzia wykorzystywane przez prywatne podmioty są efektywniejsze aniżeli te, w posiadaniu których pozostaje rząd. Zdiagnozowano lukę w zakresie raportowania przedsiębiorczości cyfrowej, z drugiej strony obiecującym punktem raportu jest część poświęcona aktywności ośrodków akademickich na rzecz edukacji, stymulowania i inkubacji przedsiębiorczości cyfrowej.
 
Raport Instytutu jak i opracowania pozostałych partnerów zrzeszonych w projekcie Inspiring Digital Entrepreneurship (IDEA) zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej inicjatywy: https://www.ideadigital.eu/index.php

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt