Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniach naukowych pt. Ciągłość działania w czasie COVID-19 (2.0)

 
 
Wiele organizacji posiada plany utrzymania ciągłości działania (BCP) i zarządza nią (BCM). Wynika to, m.in. z regulacji (np. sektor bankowy) stosowania standardów międzynarodowych (ISO 22301), jak również z dobrych praktyk zarządczych. Pandemia koronawirusa jest zdarzeniem, które poddało BCP/BCM praktycznej ewaluacji. Zapraszamy do udziału w badaniu. Jego wyniki będą pomocne w ocenie wpływu pandemii COVID-19 na zarządzanie ryzykiem. Kwestionariusz ankiety składa się z 5 części: (1) BCP/BCM, (2) Praca zdalna i efektywność dopasowania się do warunków pandemii COVID-19 (3) Działania finansowe i operacyjne; (4) Zespół Zarządzania Kryzysowego; (5) Pytania ogólne.
 
 
 
Kwestionariusz znajduje się pod adresem http://tiny.cc/738lmz a strona projektu: www.sgh.waw.pl/BCP_global
 
Rezultaty badań pilotażowych opublikowano na następującej stronie internetowej: https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=aktualnosci/plan-czy-improwizacja-pierwsze-spojrzenie-na-ciaglosc-dzialania-w-czasie-pandemii
 
  
 
Zespół realizujący badanie
 
Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, SGH - Warsaw School of Economics, Polska(TT: @mid_prof)
 
Prof. Paola Bongini, University of Milan-Bicocca, Włochy (TT: @pbongini)
 
Prof. Oliviero Roggi, UNIFI (Italy) and Fundação Dom Cabral, Brazylia (TT: @olivieroroggi)

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt