Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Koncepcje i metody prowadzenia biznesu z wykorzystaniem technologii informacyjnej nieustannie ewoluują, dzięki czemu są w stanie dopasować się do dynamiki współczesnego świata. Według Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedsiębiorczość cyfrowa jest sposobem na przetrwanie w czasie gospodarczych zawirowań i na złagodzenie negatywnych skutków kryzysu. Pomimo tego, iż firmy często obsługują narzędzia cyfrowe do własnego rozwoju, to nie wszystkie przedsiębiorstwa w pełni wykorzystują możliwości stworzone przez cyfryzację. Według raportu IAB Polska pt. “Biznes w sieci. Cyfrowe narzędzia przedsiębiorczości” jedynie 44% firm gromadzi oraz analizuje dane o swoich klientach, natomiast pozostała część traci szansę na nawiązanie z nimi relacji. Powodem niedostatecznej świadomości przedsiębiorców na temat współczesnych technologii jest brak umiejętności cyfrowych.

Projekt “IDEA - Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness” ma na celu zniwelowanie luk w kształceniu kompetencji cyfrowych będących czynnikiem sukcesu biznesowego w XXI wieku. Partnerzy projektu, będący przedstawicielami ośrodków akademickich oraz sektora prywatnego, mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa europejskiego nt. znaczenia cyfryzacji w biznesie oraz stymulowanie współczesnych postaw przedsiębiorczych. Najnowsze raporty oraz aktualności związane z projektem IDEA będą dostępne za pośrednictwem oficjalnej strony inicjatywy: https://www.ideadigital.eu/index.php.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt