Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

W dobie pandemii koronawirusa wykorzystanie kompetencji cyfrowych staje się coraz powszechniejsze na wielu płaszczyznach życia zawodowego i towarzyskiego. Rada Europejska określa kompetencje cyfrowe jako świadome, krytyczne i odpowiedzialne wykorzystywanie technologii cyfrowych, ale również ciągłe ich rozwijanie w celu zdalnego uczenia się, realizacji obowiązków zawodowych czy czynnego udziału w życiu społecznym. Według danych Komisji Europejskiej do sieci internetowej przyłączonych jest ponad 15 mln Europejczyków a 68% społeczeństwa europejskiego regularnie korzysta z Internetu. Równocześnie, 25% Europejczyków nigdy nie korzystało z Internetu. W dobie pandemii koronawirusa, zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy szybko dostosowują się do panującej sytuacji przestawiając się na usługi mobilne. Co więcej obecna sytuacja pokazała jak ważne jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych. Niwelowanie luk w tego rodzaju umiejętnościach wśród studentów stanowi myśl przewodnią projektu Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE. Projekt realizowany jest przy współudziale dziewięciu partnerów z Chorwacji, Polski, Belgii, Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Słowacji pochodzących z różnych środowisk (biznes/ICT, instytucje szkolnictwa wyższego i partnerzy społeczni/organizacje pozarządowe). Koronawirus jedynie potwierdził, że kształtowanie wiedzy i postaw przedsiębiorczych opierających się na kompetencjach cyfrowych stanowi czynnik decydujący o przyszłym sukcesie zawodowym. Tym samym inicjatywny tego rodzaju uznać należy nie tylko za ważne indywidualnie, ale i cenne społecznie. Wiecej informacji dostępnych pod adresem: https://www.ideadigital.eu/index_pl.php

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt