Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Instytut Badań i Analiz Finansowych wraz z Prezydentem Miasta Rzeszowa i Podkarpackim Klubem Biznesu objął patronatem honorowym seminarium Zarządzanie należnościami w firmie, które odbyło się 30 listopada 2011 r. w rzeszowskim Park Hotelu w ramach cyklu Akademia Przedsiębiorcy. Organizatorem ogólnopolskich spotkań z przedsiębiorcami w ramach cyklu są Kredyt Bank, Puls Biznesu i Krajowy Rejestr Długów. Wicedyrektor Instytutu, dr Wiktor Cwynar, wziął udział w dyskusji panelowej na temat Zatory płatnicze – jak sobie z tym radzić? Kolejne spotkania z cyklu Akademia Przedsiębiorcy z udziałem IBAF odbędą się w styczniu 2012 r. między innymi w Tarnobrzegu i Krośnie. ; Więcej informacji na stronach: www.akademiaprzedsiebiorcy.pb.pl www.akademia-przedsiebiorcy.pl www.zarzadzenienaleznosciami.pb.pl

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt