Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Analiza działań informacyjno–promocyjnych realizowanych w oparciu o Strategię komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Głównym celem analizy przeprowadzanej przez Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ jest ocena trafności i użyteczności strategii komunikacji RPO WP oraz skuteczności, efektywności i trwałości działań informacyjno-promocyjnych instytucji zaangażowanych w jej realizację. Analiza obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa podkarpackiego, a zakres czasowy analizy uwzględnia lata 2016, 2017 oraz 2018. ; ;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt