Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
; ; 18 grudnia 2013 r., w Klubie Akademickim WSIiZ w Rzeszowie odbyła się debata pt. Więcej edukacji finansowej społeczeństwa zorganizowana w ramach akcji Tydzień dla Oszczędzania. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia były Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF), Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz AIESEC Rzeszów.; ; W wydarzeniu wzięli udział: Paweł Kruk, pracownik Banku Millennium, Wojciech Ząbek, Menager Sprzedaży Allianz Polska, Edyta Pytko–Ruszel, przedstawicielka Fundacji Kreatywni Biznesu“ oraz szkoleniowiec, a także dr Jacek Rodzinka, Dyrektor ds. Rozwoju Komercji Instytutu Badań i Analiz Finansowych w Rzeszowie. ; Uczestnicy debaty starali się znaleźć odpowiedzi na szereg pytań. Prelegenci pytani byli m.in. o wyniki badań nt. kompetencji finansowych Polaków, oraz umiejętność skutecznego zarządzania posiadanymi pieniędzmi. Pytania z audytorium dotyczyły również edukacji finansowej społeczeństwa i jej wpływu na umiejętność funkcjonowania w turbulentnym otoczeniu społeczno-gospodarczym.; ; Jak stwierdził dr Jacek Rodzinka, dyrektor ds. Rozwoju Komercji Instytutu Badań i Analiz Finansowych w Rzeszowie, zgodnie z wynikami badań TNS Polska, zaledwie 25% Polaków rozumie umowy, które podpisuje zakładając rachunek bankowy, wykupując ubezpieczenie, czy zaciągając kredyt. Ponadto, zaledwie ok. 25% społeczeństwa umie dokonać analizy warunków dotyczących kredytu i potrafi określić, jaki jest jego ogólny koszt – dodaje dr Jacek Rodzinka. Pan Paweł Kruk, przedstawiciel Banku Millennium zwrócił z kolei uwagę na niską świadomość ekonomiczną społeczeństwa i co gorsze swego rodzaju nonszalancję w podejściu do korzystania z instrumentów finansowych oferowanych przez banki. Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Polska, Pan Wojciech Ząbek, wypowiedział się podczas debaty na temat nawyków dotyczących oszczędzania, przypisując je w głównej mierze wychowaniu odebranemu od rodziców. Natomiast Pani Edyta Pytko-Ruszel podnosiła temat przełamania stereotypów w niedostępności wiedzy finansowej sugerując zgłębianie jej za pośrednictwem m.in. gier edukacyjnych.; ; Jak podkreślili wszyscy prelegenci, wiedza finansowa Polaków nie jest w dalszym ciągu wystarczająca, jednakże obserwowany jest pozytywny trend w tym zakresie sugerujący zwrot w kierunku podnoszenia kwalifikacji finansowych i samo edukowaniu się społeczeństwa.;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt