Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
;W dniu 24-25 stycznia b.r., w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wołosań w Cisnej, odbyło się Seminarium pt.: Aktualne problemy ubezpieczeń społecznych, którego organizatorami byli Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego (PSUS), Oddział Południowo-Wschodni, Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie oraz Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania WSIiZ w siedzibą w Rzeszowie. Głównym celem spotkania ekspertów z dziedziny finansów i ubezpieczeń oraz świata nauki była dyskusja na temat bieżących problemów ubezpieczeń społecznych w Polsce, przyszłości rynku oraz światowych trendów w tym zakresie. Seminarium otworzyła Pani Joanna Frydrych – Przewodnicząca Oddziału Południowo-Wschodniego PSUS. Następnie, odbyły się prelekcje przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytucji ubezpieczeniowych. Wystąpienia przygotowali: ; dr Tomasz Skica (IBAF, WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie) - Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne. dr Jacek Rodzinka i Aleksandra Wojnarowska (IBAF, WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie) - Konsekwencje ekonomiczne zmian w funkcjonowaniu OFE. dr Joanna Rutecka (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie) - Dodatkowe zabezpieczenie na starość a świadomość emerytalna uczestników system emerytalnego. dr Agnieszka Bem (Uniwersytet Wrocławski) – Wpływ procesów demograficznych na obciążenie systemu emerytalnego i FUS. mgr Joanna Hady i Małgorzata Leśniowska (IBAF, WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie) - Polacy a dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne oraz mgr Barbara Dębicka (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – Niezdolność do pracy a niepełnosprawność w kontekście ryzyka w społecznym ubezpieczeniu rentowym. ; Na zakończenie Seminarium przedstawiciele PSUS oraz IBAF podpisali oficjalne porozumienie o wzajemnej współpracy. ; Zdjęcia z wydarzenia już niebawem.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt