Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
;Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kolejnym raportem przygotowanym przez pracowników i współpracowników Instytutu Badań i Analiz Finansowych, pod tytułem Finansowanie w służbie zdrowia. ; Ochrona zdrowia to specyficzny sektor gospodarki. W tej niezwykle ważnej i jednocześnie trudnej branży, zasadniczą kwestią staje się umiejętność analizowania i oceniania zjawisk gospodarczych oraz (na tym tle) ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej całego sektora.; ; Mając na uwadze powyższe, ;pracownicy Instytutu Badań i Analiz Finansowych, przy współpracy z przedstawicielami innych jednostek naukowych oraz firm, opracowali raport poświęcony finansowaniu służby zdrowia w Polsce. ; W raporcie dokonano próby zweryfikowania kondycji sektora oraz ustalenia optymalnego (z punktu widzenia gospodarki) poziomu finansowania systemu, a także zweryfikowania zależności na linii: system finansowania służby zdrowia – kondycja całego sektora. ; Raport kierowany jest przede wszystkim do instytucji sektora publicznego, w tym do jednostek samorządu terytorialnego, ale również do przedstawicieli świata biznesu, świata nauki i szkolnictwa wyższego oraz innych podmiotów związanych z sektorem. Jest to grupa odbiorców, dla której wiedza dotycząca finansowania polskiej służby zdrowia ;jest kluczowa w codziennym funkcjonowaniu. ; Zachęcamy do zapoznania się z raportem!; ;

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt