Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A
Wykład poprowadzi Ostafiński Krzysztof – Regionalny Koordynator Projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, zatrudniony w Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. w Warszawie, przedstawiciel Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., absolwent socjologii i prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. ; ; Wykład adresowany jest do studentów studiów ekonomicznych, przede wszystkim z zakresu bankowości i finansów. Celem wykładu jest przedstawienie systemów wymiany informacji finansowych oraz pokazanie w jaki sposób informacja i właściwe jej wykorzystanie wspiera funkcjonowanie gospodarki. Ponadto podczas wykładu omówione zostaną procedury zastrzegania zgubionych, bądź skradzionych kart kredytowych. ; ; Treści merytoryczne wykładu: Nowy system zastrzegania zgubionych/ skradzionych kart kredytowych (funkcjonuje od 1 stycznia br., więcej na www.zastrzegam.pl Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich AMRON – bankowe narzędzie do wyceny nieruchomości Inne systemy ZBP: pojazdy, akceptanci, dokumenty zastrzeżone, posiadacze i in. ; Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Raporty

Publikacje

Kontakt

  • Kontakt